Slnieckovo

Kalendár aktivít

Kalendár  kultúrnych akcií a osláv – školský rok 2022/2023

 

September:

 1. 1.  Turistická prechádzka  ku Ciroche–

       pohybové hry (hra Na líšku, Husi, husi..)                                             

2.   Oboznámenie detí s centrom mesta – Snina                              

      poznať významné budovy/ MsKs, knižnica

      Mestská polícia, banky, MÚ, obchody, kníhkupectvo

 3.  Dni mesta - vystúpenie na tribúne

 4.  Jesenná vychádzka - zber jesenných plodov - výstavka       

5.  Návšteva ZŠ                                                                         

 

Október:

 1. 1.  Jesenná vychádzka za účelom enviromentánej vých.

výstavka prác z lesných plodov                                                     

2.   Šarkaniáda - púšťanie šarkanov za MŠ na lúke                           

3.   Návšteva školy v rámci spolupráce so ZŠ                                    

4 .  Divadlo – Ujo Ľubo-„ O repe“ - dopoludnia                                   

 

November:

 1. 1.  Konštruktívne hry – súťaž vo vytváraní rôznych stavieb  -

     ovocno-zeleninové hody                                                            

2.  Úcta k starším - program pre starých rodičov (online záznam na FB stránke)           

 3.  Návšteva lekárne                                                                 

 4. „Zvieratkovo“ 26.11.-10:30 divadlo - Rožňava Harlekýn 

 5.  Starší hrajú mladším - divadielko o repe                               

   

December:

1.   Privítanie Mikuláša v MŠ                                                                                                        

2.   Pečenie medovníčkov                                                              

3.   Vianočná besiedka pri jedličke                                                   

   

Január:

 1. 1.  Na veselú nôtu – diskotéka pri hudbe                                       
 2. 2.  Sánkovačka pod lesom                                                              

   

3. Rozprávkové dopoludnie – dramatizácia

   „O dvanástich mesiačikoch“  spolupráca so ZŠ                            

 

Február:

1.Starostlivosť o vtáčiky v zime, búdky pre vtáčiky                         

2. Karneval, tombola                                                                   

3. Rozprávkové dopoludnie  - „Opustená rukavička“

      bábkové divadlo                                                                                                      

4.  Školské kolo v speve a recitácii - Talentárium                                                              

 

Marec:

1.   Návšteva mestskej knižnice, kníhkupectva, galérie MIRO       

2.   Bábkové divadielko – „O knihe“  výstava kníh                           

3.   Starostlivosť o svoj chrup - správna výživa                                                                                                                                                                                         

       správne umývanie a starostlivosť o svoje zúbky                               

4.    22.3.- Deň vody - envir. vých.- beseda s hudbou                       

5.    Rozprávka O lakomej Dorotke

                                         

 

Apríl:

 1. 1.    Apríl - mesiac lesov - jarná turistická  vychádzka –                   

       príroda sa prebudila zo zimného spánku - pozorovanie prirody, lesa, stromov

2.    Ujo Ľubo - O šípkovej Ruženke                                     

3.    Bábkové divadlo v Košiciah – „ Statočný cínový vojačik “ –                                                                                                              

4.    Enviromentálna  výchova - 22.4.- Deň zeme-                              

       triedenie odpadu – Smeťko zachraňuje planétu        

5.    Prvá pomoc - oboznámenie sa so záchrannou službou               

       so sanitkou prvej pomoci

 

Máj:

1.   Kreslenie, maľovanie, modelovanie – mamička, stavanie májov

2.   Školské oslavy „Deň matiek“ - ochutnávka jedál

3.   Hasiči -  ukážky a prezentácia práce záchranných zložiek                                                                                                   

4.   21.5. - Deň mlieka - beseda, produkty z mlieka, mixovanie             

.      banánové mliečko

5.    ZUŠ - prezentácia, koncert                                                                                                                                     

 

Jún:

 1. 1.  Oslavy MDD -  diskotéka, súťaže                        
 2.                         
 3. 2.  21.6.- Deň otcov - súťaživé hry“ Ja a môj ocko sme šikovní“

posedenie pri ohníku a guláši                                                         

 1. 3. Planetárium - ASTRO SHOW          
 2.                                                     
 3. 4. Spoločný výlet s rodičmi   
 4.                                     
 5. 5. Rozlúčka s predškolákmi, fotenie, tablo