Slnieckovo

Kalendár aktivít

Kalendár  kultúrnych akcií a osláv – školský rok 2015/2016

 

September:

 1. 1.  Turistická prechádzka  ku Ciroche–

       pohybové hry (hra na  líšku, Husi, husi..)                                             

2.   Oboznámenie detí s centrom mesta – Snina                              

      poznať významné budovy/ MsKs, knižnica

      Mestská polícia, banky, MÚ, obchody, kníhkupectvo

 3.  Dni mesta- vystúpenie na tribúne

 4.  Jesenná vychádzka- zber jesenných plodov - výstavka       

5.  Návšteva ZŠ                                                                         

 

Október:

 1. 1.  Jesenná vychádzka za účelom  enviromentánej vých.

výstavka prác z lesných plodov                                                     

2.   Šarkaniáda- púšťanie  šarkanov za MŠ    na lúke                           

3.   Návšteva školy   v rámci spolupráce so ZŠ                                    

4 .  Divadlo – Ujo Ľubo-„ O repe“ -dopoludnia                                   

 

November:

 1. 1.  Konštruktívne hry – súťaž vo vytváraní rôznych stavieb  -

     ovocno-zeleninové hody                                                            

2.  Úcta k starším- kultúrny  program pre starých rodičov na ZŠ- Komenského             

 3.  Návšteva lekárne                                                                 

 4. „Zvieratkovo“ 26.11.-10:30 divadlo- Rožňava Harlekýn 

 5.  Starší hrajú mladším - divadielko o repe                               

   

December:

1.   Privítanie Mikuláša v MŠ                                                                                                        

2.   Pečenie medovníčkov-                                                               

3.   Vianočná besiedka  pri jedličke                                                   

   

Január:

 1. 1.  Na veselú nôtu – diskotéka pri hudbe                                       
 2. 2.  Sánkovačka pod lesom                                                              

   

3. Rozprávkové dopoludnie – dramatizácia

   „O dvanástich mesiačikoch“  spolupráca so ZŠ                            

 

Február:

1.Starostlivosť o vtáčiky v zime, búdky pre vtáčiky                         

2. Karneval, tombola                                                                   

3. Rozprávkové dopoludnie  - „Opustená rukavička“

      bábkové divadlo                                                                                                      

4.  Školská súťaž v speve a recitácii                                                               

 

Marec:

1.   Návšteva mestskej knižnice, kníhkupectva ,galérie MIRO       

2.   Bábkové divadielko – „O knihe“  výstava kníh                           

3.   Starostlivosť o svoj chrup- správna výživa                                                                                                                                                                                         

       správne umývanie a starostlivosť o svoje zúbky                               

4.    22.3.- Deň vody- envir. vých.- beseda s hudbou                       

5..  UJO ĽUBO u nás v MŠ -„Kocúr v čižmách“ 

      9.3.2016-  9.00- veselé dopoludnie                                    

 

Apríl:

 1. 1.    Apríl- mesiac lesov - jarná turistická  vychádzka –                   

       príroda sa prebudila zo zimného spánku -herbár – zber jarných kvetov

2.    Mamka, ocko - nakreslil som prírodu                                      

3.    Rozprávkové dopoludnie – rozprávková hra – „O lese“ –                                                                                                              

4.    Enviromentálna  výchova - 22.4.- Deň zeme-                              

       triedenie odpadu –súťaž –Filipové dobrodružstvá- starenka Zem         

5.    Prvá pomoc- oboznámenie sa so záchrannou službou               

       so sanitkou prvej pomoci

 

Máj:

1.   Kreslenie, maľovanie, modelovanie – mamička, stavanie májov

2.   Školské oslavy „Deň matiek“- ochutnávka jedál

3.   12.5.-ZVIERATKOVO- 10hod 30 min- divadlo  Rožňava           

        Harlekýn                                                                                                  

4.   21.5.-deň mlieka - beseda ,produkty z mlieka, mixovanie             

.      banánové mliečko

5.    31.5.-začiatok  Predplaveckej výchovy  - Humenné                                                                                                                                      

 

Jún:

 1. 1.  Oslavy MDD-   „UJO ĽUBO“- s rodičmi  - opekačka                 
 2.      10.6.2016-ukončenie predplaveckej výchovy        
 3.                         
 4. 2.  21.6.- deň otcov- súťaživé hry“ Ja a môj ocko sme  šikovní“

posedenie pri ohníku a guláši                                                         

 1. 3. Spoločný výlet s rodičmi           
 2.                                                     
 3. 4. Návšteva zvieratiek u uja Vlada- koníky    
 4.                                     
 5. 5. Rozlúčka s predškolákmi ,fotenie, tablo