Slnieckovo

Krúžková činnosť a spolupráca

Krúžková činnosť

 

S najmenšími k Bohu - každý druhý pondelok - 14:30-15:15

Angličtina s opicou Monkey - 2x v týždni - utorok (9:15-10:00) a štvrtok(14:15-15:00)

V rámci edukačných aktivít:

- tanečný
- spevácky
- recitačný
- šikovné ručičky

 

V rámci spolupráce

 

so ZŠ - počítačový krúžok, enviromentálny

so CVČ - cvičenie každý štvrtok v telocvični ZŠ

s CCVČ - návštevy CCVČ - premietanie filmov

s MsKS - účasť na rôznych podujatiach poriadaných MsKS