Slnieckovo

Učebné osnovy

Učebné osnovy - obsahové celky ŠVP

 

IX.

JESEŇ

Škola a život v nej

1.    Ja , moja rodina,  moja škôlka / interiér a exteriér MŠ/

2.    Ja a moji kamaráti /časti dňa,pozdravy kamarátom adospelým /

3.    Tí, ktorí sa o nás starajú –profesie / význam práce/

4.    Hračky a predmety vôkol nás /ich farby a vlastnosti.-ostré.. nebezpečné,horľaviny, elektrika-zásuvky ,plyn.sporák  a iné.../

X.

Človek a príroda

Bezpečne do školy
-zo školy

1.    V sade a v záhrade, oberačky ,poznávame ovocie a zeleninu

 

2.      Jeseň na poli a v lese, huby, vtáky v našom okolí ,  o     odlet vtákov

 

3 .   Dopravné prostriedky

 

4.    Dopravné značky ,dopravné situácie, cesta nie je ihrisko     

XI.

Ľudské telo

1.    Odkiaľ som prišiel ?- ľudské telo /skladba tela/

2.    Znaky života- vnútorné orgány /srdce, pľúca ,mozog/

3.   Zmysly- čo počujem, čo vidím, čo mi chutí, vonia

4.  „A tá naša Katarína...“ hudobné nástroje,/ ľudové zvyky/

XII.

 ZIMA 

Rodina a spoločnosť

1.    Mikulášku dobrý strýčku...

2.    Zima- sneh, ľad, mráz a ich vlastnosti /hókusy, pokusy /

3.    Vianoce v rodine a v MŠ-Vianočná besiedka /pečenie medovníkov, narodenie Ježiška                                                                       

I.

Zimné športy, veselo v zime

1.    Zimné športy, otužovanie športom / správne obliekanie /

2.    Zvieratká a vtáčiky  v zime /starostlivosť o ne /

3.    Chcem byť zdravý, zdravé potraviny/ nebojme sa lekára/

II.

Karneval

 

Vesmír a naša Zem

1.    Karneval a fašiangy /smiech a radosť z karnevalových masiek/

 

2.   Vesmír- žijeme na planéte Zem/Slnko-stálica, Zem sa točí okolo neho, striedanie noc-deň, roč. obdobia, iné planéty/

 

3.   Proxíkové dobrodružstvá

 

4.   Slovensko – moja vlasť       

III.

JAR

Kniha má sviatok

1.   Marec- „kniha má sviatok“/čo mi knižka rozprávala?/

2.   V kráľovstve rozprávok /Dobšinský,Ľud.rozpr.,autorské rozpr./

3.    Veľká noc príde /veľkonočné zvyky a obyčaje/

4.    Jar –jarné krásy /prvé jarné kvety,bahniatka,vŕba

5.    Kvetinkovo

IV.

Apríl- mesiac lesov

Na zemi žijú rôzn
e zvieratá a živočíchy

1.    Naše lesy -envir. vých.-zdravá voda, čistý vzduch

2.    Zvieratá a ich mláďatá /domáce, hospodárske  a lesné /

3.    Exotické zvieratá /  čo je ZOO?

4.   Poznávanie živočíchov, podmorský svet

V.

Mamička má sviatok

Čo znamená kedy ?

1.    Jarné  kvety / ich farby, spoznávame ich,záhr.a lúčne,

2.   Mamička má sviatok- srdiečko plné lásky

3.    Kalendár – rok a jeho štyri sestry/12 mesiačikov/

4.    Včera , dnes a zajtra- dni v týždni

 

   VI.

LETO

Čo všetko som sa
dozvedel v MŠ ?

1.    Všetky deti sveta majú sviatok - MDD

2.    Zopakujme si, čo sme sa dozvedeli v škôlke-

      poďme spolu do prírody/ neživá príroda//

3.    Čoskoro budem  žiakom- Písmenká a číslice

4.   Lúčime sa kamaráti – hurá.. ideme na výlet /súťaživé hry, vedomostné, pohybové „Kto vie viac“,? Kto je šikovnejší ?Kto skôr?