Slnieckovo

Zápis detí do MŠ

                                                                  Zápis detí do materskej školy

na predprimárne vzdelávanie prebieha spravidla

od 15.02. do konca mája 2023,

avšak ak má MŠ voľné kapacity prijímajú sa deti aj počas roka.

Do MŠ prijímame deti vo veku od 2 do 6 rokov.

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v našej materskej škole a zároveň sa oboznámite s priestormi školy a jej vybavením. Vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť odovzdajte riaditeľke, prípadne sú Vám k dispozícii aj naše pani učiteľky, ktoré Vám veľmi rady odpovedia na Vaše otázky.

Tel. č.: 762 3239,  Mobil: riad.: 0905 608 559

SMŠ: O2- 0944 190 044

 

Najnovšia otvorená materská škola v Snine v roku 2012, ktorej

prevádzková doba je od 6:00 do 16:30 hod., príp. podľa potreby rodičov.

 

Naša SMŠ ponúka:

- najnovšie priestory s podlahovým vykurovaním 

- empatický, citlivý, láskavý prístup k Vašim deťom

- kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a individuálny prístup k  Vašim deťom kvalifikovanými učiteľkami

- hravé a edukačné aktivity na interaktívnych tabuliach, ktoré sú vo všetkých triedach

- priestranný šk. dvor vybavený záhradným nábytkom (trampolína, záhr. domčeky, bazénik, pieskoviská, odrážadlá, atď.)

- predplaveckú prípravu

- pestrú krúžkovú činnosť:

- 2 krát týždenne Hravá angličtina s opičkou ,,Moonkey"

- náboženská výchova – ,,S najmenšími k Bohu"

- pohybové aktivity v spolupráci s CVČ

- jazdenie na koníkoch u uja Vlada a obozn. sa so zvieratkami

- množstvo aktivít, akcií , divadiel v MŠ a výletov v spolupráci s rodičmi

- podporujeme zdravý životný štýl ,, zdravá výživa a správny aktívny pohyb"

 

Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa!

Kolektív SMŠ