Slnieckovo

Zápis detí do MŠ

                                                                  Zápis detí do materskej školy

do MŠ prijímame deti vo veku od 2 do 6 rokov.

Ohľadom zápisu detí do MŠ na šk.r. 2023/2024 získate informácie u riaditeľky materskej školy.

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v našej materskej škole a zároveň sa oboznámite s priestormi školy a jej vybavením. Vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť odovzdajte riaditeľke, prípadne sú Vám k dispozícii aj naše pani učiteľky, ktoré Vám veľmi rady odpovedia na Vaše otázky.

  Mobil: riad.: 0905 608 559

SMŠ: O2- 0911 120 023

 

Najnovšia otvorená materská škola v Snine v roku 2012, ktorej

prevádzková doba je od 6:30 do 16:30 hod., príp. podľa potreby rodičov.

 

Naša SMŠ ponúka:

- najnovšie priestory s podlahovým vykurovaním 

- empatický, citlivý, láskavý prístup k Vašim deťom

- kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a individuálny prístup k  Vašim deťom kvalifikovanými učiteľkami

- hravé a edukačné aktivity na interaktívnych tabuliach, ktoré sú vo všetkých triedach

- priestranný šk. dvor vybavený záhradným nábytkom (trampolína, záhr. domčeky, bazénik, pieskoviská, odrážadlá, atď.)

- predplaveckú prípravu

- pestrú krúžkovú činnosť:

- 2 krát týždenne Hravá angličtina s opičkou ,,Moonkey"

- náboženská výchova – ,,S najmenšími k Bohu"

- pohybové aktivity v spolupráci s CVČ

- jazdenie na koníkoch u uja Vlada a obozn. sa so zvieratkami

- množstvo aktivít, akcií , divadiel v MŠ a výletov v spolupráci s rodičmi

- podporujeme zdravý životný štýl ,, zdravá výživa a správny aktívny pohyb"

 

Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa!

Kolektív SMŠ