Slnieckovo

Charakteristika našej MŠ

Naša súkromná materská škola sa nachádza na sídlisku Komenského v Snine.

Novootvorená škôlka - september 2012

Naša práca kladie dôraz na aktivitu dieťaťa, v ktorej dominuje hra, podporuje sa detská zvedavosť a tvorivosť

Prevádzka Materskej školy - 6:00 do 16:30, príp. podľa potreby rodičov

SMŠ rodinného typu s celodennou starostlivosťou pre deti od 2 do 6 rokov

Interier a exterier spĺňa bezpečnostné a hygienicke normy podľa daného predpisu

Škôlka je dvojpodlažná zabezpečená podlahovým vykurovaním

V priestoroch na prízemí sa nachádzajú dve triedy so spálňou rozdelené podľa vekových skupín, rozdeľovňa stravy a dve soc. zariadenia, na poschodí - učebňa s interaktívnou tabuľov. Taktiež v každej triede je interaktívna tabuľa, ktoré umožňuje modernú a kvalitnú edukatívnu aj zábavnú činnosť.

Materská škola je vybavená najmodernejším certifik. nábytkom pre deti predškolského veku a rovnako hračkami, ktoré sú určené špeciálne pre materské školy, taktiež interaktívnou tabuľou a počítačmi

Priestranný školský zatrávnený dvor, ktorý slúži výlučne pre detičky našej materskej školy, je uzavretý, oplotený, vybavený rôznym záhradným nábytkom určeným pre deti - trampolína, záhradné domčeky, pieskovisko, preliezky, hojdačky, stany, odrážadlá, traktory, motorky a iné

Rozsiahly pozemok umožňuje deťom bezpečný a voľný pobyt pri šantení a hrách a taktiež umožňuje edukačné aktivity a relax