Slnieckovo

Nástup dieťaťa do MŠ a jeho adaptácia

NÁSTUP DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY A JEHO ADAPTÁCIA

 

         Prechod z rodinného prostredia do materskej školy je veľká a významná  zmena nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Neadaptuje sa len dieťa, ale aj rodičia vstupujú do novej role – stávajú sa rodičmi škôlkara.

 

Veľmi dôležité je vnútorné nastavenie rodičov, pretože ho bude cítiť aj ich dieťa. Pokiaľ dieťa bude odovzdávať vyrovnaná mama, otec, ktorí sú presvedčení o tom, že nástup dieťaťa do MŠ je správnym rozhodnutím, oveľa skôr sa s novým prostredím a zmenou vyrovná i dieťa. Pokiaľ však rodičia od začiatku o tomto rozhodnutí pochybujú, nedôverujú MŠ, alebo majú veľké obavy, dieťa to vycíti a bude sa viac báť i ono...

 

Ako môžu rodičia dieťaťu uľahčiť adaptáciu v MŠ:

  • Ešte pred nástupom do škôlky by mal rodič s dieťaťom odlúčenie trénovať. Príležitostné odlúčenia dajú dieťaťu istotu, že sa rodičia v dohodnutom čase vrátia.

- Vhodné je dieťa na nástup do MŠ pripravovať, rozprávať mu o škôlke, o pani učiteľkách, ísť sa do škôlky pozrieť, prípadne sa okolo škôlky aspoň prechádzať.

 

-Veľký dôraz kladieme na adaptáciu dieťaťa – naša MŠ umožňuje postupné privykanie si dieťaťa na nové prostredie škôlky, spočiatku len hodina, ktorá sa postupne predlžuje až na celý deň.. Najlepšie privykanie je už počas letnej prázdninovej činnosti, kde sa dieťa postupne zoznámi so školským prostredím a s pani učiteľkami a v septembri už prichádza do známeho prostredia.Ideálne je, ak prvýkrát alebo prvé dni chodí s dieťaťom do škôlky na krátky čas i rodič.

 

-Odporúčame, aby dieťa vedelo, čo robí rodič  počas doby, keď je dieťa v škôlke. Je potrebné to dieťaťu veku primeraným spôsobom vysvetliť.  Vhodné je, keď to vie aj učiteľka v škôlke, aby dieťa uistila: „Áno, maminka je v práci.“ „Išla na nákupy“ a pod.

 

-Lúčenie s dieťaťom má byť krátke. Predlžovanie času desiatym objatím a dvanástou pusou iba zbytočne zhoršuje situáciu. Detičky sa často upokoja do minúty, len čo rodič zavrie dvere, aj keď je to pre rodiča, ktorý bol svedkom obrovského plaču pri lúčení, až neuveriteľné. Je vhodné mať spoločný rituál lúčenia sa – jedna pusa, jedno objatie, tľapnutie rukou a rodič by mal odísť, v žiadnom prípade sa netreba vracať späť. Dlhé lúčenie totiž dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie maminky iba utvrdzuje strach dieťaťa.

 

  • Vhodné je, ak má dieťa so sebou nejaký predmet z domu – obľúbenú  hračku, maminu šatku, alebo čosi, čo bude môcť mať pri sebe  a poskytne mu akúsi známu istotu.

 

- Rodičia by mali najmä v prvé dni vyzdvihovať dieťa zo škôlky čo najskôr, lebo nové deti ťažko znášajú, keď ostatní kamaráti už idú domov a ich rodič stále neprichádza. Najdôležitejšie je, aby rodič chodil v presne dohodnutom čase, aj keď to iste niekedy bude náročné. Dieťaťu to výrazne pomôže!

Proces adaptácie trvá niekoľko týždňov až mesiacov. U detí je možné pozorovať zmeny v správaní, môžu byť unavenejšie, citlivejšie či mrzutejšie. Dieťa býva v škôlke málo výrečné a kontaktné voči svojmu okoliu a snaží sa spracovať všetky podnety zo svojho okolia. V tomto období sa väčšinou nechce ani hrať a nechutí mu jesť, nakoľko je vo veľkom strese. Je to pochopiteľné, pretože nástup do materskej školy neznamená len odlúčenie od rodičov, ale aj budovanie si vzťahu a dôvery k učiteľke, zvyknutie si na nový režim a nové pravidlá a v neposlednom rade vybudovanie si pozície v kolektíve.

 

Čo nikdy nerobiť:

  • Nestanovujte si žiadny limit a neporovnávajte vaše dieťa s inými! Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné. Niektoré deti fyzické prejavy úzkosti či teatrálne záchvaty vôbec nemajú. U iných sa objavia na pár dní a u ďalších môžu pretrvávať týždne. Veľakrát sa stáva, že dieťa v prvých dňoch, resp. týždňov nastúpi do škôlky bez problémov (tak si rodič povie: ,,Nechám ho v škôlke už na celý deň"...) a po nejakom čase dieťa začne vzdorovať a odmieta chodiť do škôlky. Preto je tu veľmi dôležitá adaptačná doba v prvých týždňoch.
  • Nikdy sa dieťaťu škôlkou nevyhrážajte! Nie je správne hovoriť dieťaťu: ,,...Ak nebudeš dobrý pôjdeš do škôlky! Ak to nespapáš pôjdeš do škôlky! A pod...."
  • Snažte sa dochádzku neprerušovať! To znamená, že dochádzka dieťaťa by nemala vyzerať takto: ,,...jeden deň je v škôlke, štyri dni je doma a pod". Aj v prípade, že sa vám zdá situácia neúnosná a pre všetkých veľmi vyčerpávajúca.  Vydržte, lebo  sa tým ocitnete na úplnom začiatku.
  •  

 

Nakoniec si však Vaše dieťa zvykne a vy budete mať radosť, že ste ho podporovali najlepšie ako ste vedeli.