Slnieckovo

O Nás

Zriaďovateľka/Riaditeľka SMŠ -   Mária Alušíková

 

Pedagogickí Zamestnanci   

Prevádzkoví Zamestnanci

    Mária Kuzmová
(kuchárka)
Bc. Andrea Pčolová
(učiteľka)
Mária Lajtárová
(upratovačka)
Slavomíra Huňarová
(učiteľka)
   
Slavomíra Lechanová
(učiteľka)