Slnieckovo

O Nás

  Kto sa o nás v škôlke stará...

                                                     Pani riaditeľka    Mária Alušíková 

       Pedagogickí zamestnanci : 

                        Bc. Andrea Drančáková

                        Slavomíra Lechanová

                        Slavomíra Huňarová

                        Andrea Harkotová

                        Natália Bednárová

                        Mgr. Jaroslava Korobaničová

                        Mgr. Mária Ondiková

 

         Nepedagogickí zamestnanci : 

                                Mária Kuzmová - kuchárka

                        Mária Lajtarová - upratovačka